Kolposkopowe wykrywanie wszystkich /także HPV niezależnych/ stanów przedrakowych szyjki macicy w 99 procentach 

Szanowni Państwo,

Jeszcze kilka lat temu informacja, że kolposkopia wykrywa wszystkie stany przedrakowe z blisko 99 % skutecznością nie była niczym nadzwyczajnym. Tak działała polska szkoła kolposkopii profesora Jana Madeja i nikomu nie potrzeba było tego przypominać. Niestety, dzisiaj pośród puszących się  w mediach „specjalistów” od kolposkopii  głównie z Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy potrafiących, jak sami przyznają wykrywać takie zmiany zaledwie w 60%, taka kolposkopia zaczyna być czymś wyjątkowym i dlatego też trzeba głośno o tym mówić. Nie po to aby się przechwalać, ale po to, żeby uświadomić Państwu jak katastrofalnie obniżył się poziom tej formy diagnostyki raka szyjki macicy i nie tylko.  Diagnostyki która samodzielnie mogła zapobiec blisko 90% wszystkim rakom szyjki macicy. Dlaczego więc dzisiaj nie może? Jeżeli ktoś zechce przeczytać to, co jest napisane  na temat kolposkopii na stronie Cervixu, bez wątpienia znajdzie odpowiedź na to pytanie.

Dzisiaj, jestem jedynym już lekarzem w Polsce który oficjalnie potrafi wykorzystać kolposkopię w taki właśnie sposób i piszę o tym po to, aby się chwalić bo ja tego nie potrzebuję, ale po to, aby spróbować zachęcić lekarzy do nauki takiej właśnie kolposkopii, opartej o wiedzę, umiejętności i rozum, a nie o aplikacje mobilne w smartfonach, które bezmyślnie stosowane skazują na chorobę i śmierć znaczący procent kobiet. Niestety, jak na razie się to nie udaje. Dzisiaj nikomu z lekarzy nie chce się już uczyć tej, prawdziwej kolposkopii, skoro de facto będąc „kolposkopowym matołkiem” można zarazem być jednocześnie ekspertem i wykładowcą towarzystw  kolposkopowych. A mając do tego wspomnianą aplikację mobilną i inne algorytmy można także diagnozować i leczyć pacjentów. A że tylko w 60%? Skoro prezes może, to dlaczego nie inni także?

Piszę o tym także po to, aby spróbować zachęcić polskie kobiety do poszukiwania takiej kolposkopii, która jest stosowana rutynowo, a nie tylko w przypadku zlej cytologii i/lub nieprawidłowych wyników testów HPV.

Napisałem, że jestem jedynym już lekarzem w Polsce który oficjalnie potrafi wykorzystać kolposkopię do wykrywania raka szyjki macicy i stanów go poprzedzających  w blisko 99 %, bo to jest prawda. Jednakże mam nadzieję, że są jeszcze w Polsce absolwenci polskiej szkoły kolposkopii profesora Jana Madeja, posługujący się rutynową kolposkopią i mający podobne statystyki.

31 lipca 2023                                                                                                        Jacek G. Madej