Hans Hinselmann – zbrodniarz nie tylko wojenny ?

Hans Hinselmann

źródło – Kolposkopie in Klinik und Praxis

Kolposkopia została wprowadzona do kliniki chorób kobiecych w Niemczech już w 1925 roku. Wynalazca kolposkopii, niemiecki lekarz, profesor Hans Hinselmann w 1926 roku został kierownikiem oddziału ginekologicznego Szpitala Miejskiego Hamburg-Altona. Był zdeklarowanym, narodowym socjalistą i wstąpił do NSDAP 1 maja 1933 roku (nr członkowski 2727321). Od 1934 roku brał dobrowolny udział w przymusowej sterylizacji kobiet. W lipcu 1934 roku w klinice Hamburg-Altona przeprowadzono pierwszą sterylizację kobiety z diagnozą choroby dziedzicznej. W następnych latach był chirurgiem odpowiedzialnym za sterylizację tysięcy kobiet narodowości romskiej poprzez usunięcie macicy, które następnie wykorzystywał do swoich badań. Tego typu zabiegi chirurgiczne wykonywane w oparciu o przepisy wydane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Departament Zdrowia Hamburga, stanowiły 34 procent wszystkich operacji, co sprawiało, że były one najczęstszymi operacjami w jego klinice. W 1943 roku brał udział w eksperymentach medycznych przeprowadzanych na więźniarkach obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, które to eksperymenty przeprowadzał naczelny lekarz obozowy (SS-Standortarzt), Eduard Wirths. Początkowo osobiście, potem pod jego nadzorem wykonywano kolposkopię podczas której usuwano fragmenty lub całą szyjkę macicy. Tak pobrane preparaty następnie były wysyłane do kliniki miejskiej Hamburg-Altona, której dyrektorem był wówczas Hans Hinselmann. Lekarzem i uczniem Hinselmanna który tam pracował i zainicjował te doświadczenia, był Helmut Wirths, brat naczelnego lekarza obozowego Auschwitz-Birkenau – Eduarda Wirthsa. „Obiekty doświadczalne” wybierał z transportów dla brata osobiście sam Eduard Wirths. Trzeba sobie zdawać sprawę w jakich warunkach były przeprowadzane te zabiegi chirurgiczne. Nie było znieczulenia, należytej dbałości o technikę zabiegu, a narzędzia pomiędzy zabiegami nie były sterylizowane. Dodatkowo, bardzo zły stan zdrowia więźniarek w obozie koncentracyjnym sprzyjał powikłaniom, takim jak krwotoki i zakażenia, które przecież nie były leczone i nierzadko powodowały natychmiastową śmierć wielu kobiet. Pozostałe, tak „zużyte obiekty”, które nie były już przydatne do dalszych eksperymentów odsyłano najbliższymi transportami do Birkenau, do komór gazowych. O wszystkich, tych faktach Hans Hinselmann doskonale musiał wiedzieć. W grudniu 1946 roku został oskarżony i podczas trzech kolejnych procesów uznany winnym bezpośredniego udziału w sterylizacji co najmniej ośmiu kobiet narodowości romskiej  na rozkaz gestapo, między listopadem 1944 a początkiem 1945 roku – tylko tyle mu udowodniono. Został skazany przez angielski sąd wojskowy na 3 lata więzienia i grzywnę w wysokości 100 000 marek, Został także pozbawiony prawa wykonywania zawodu i członkostwa Niemieckiego Towarzystwa Ginekologicznego. Po odbyciu wyroku pozwolono mu prowadzić wyłącznie prywatną praktykę. Po 1949 dużo podróżował, zwłaszcza do krajów Ameryki Południowej, gdzie na Uniwersytecie w Rio de Janeiro otrzymał tytuł doktora honoris causa za pracę na rzecz profilaktyki raka szyjki macicy. Zmarł na zawał serca w 1959 roku w Hamburgu,

Twórca kolposkopii – Hans Hinselmann powinien być zapamiętany jako współwinny niewyobrażalnego cierpienia i śmierci wielu kobiet. Opinia publiczna, a zwłaszcza lekarze muszą wiedzieć, jakie tortury i okrucieństwa zostały popełnione w imię rozwoju nauki i kolposkopii. Ponad wszelką wątpliwość taki rozwój kolposkopii, dokonałby się w krótkim czasie bez zbrodniczych praktyk Hansa Hinselmanna. W żadnym wypadku ten zbrodniarz nie powinien być dzisiaj honorowany.

źródła:

Szpital obozowy dla kobiet w KL Auschwitz-Birkenau
The Participation of Hans Hinselmann in Medical Experiments at Auschwitz
History of colposcopy: a brief biography of Hinselmann

                                                                                                                                                                  Jacek Grzegorz Madej