Zdumiewające ? zachowanie profesora Roberta Jacha, czyli o skuteczności szczepień HPV ciąg dalszy

Szanowni Państwo,

W opublikowanym 1 grudnia 2021 roku artykule pt. „Bulwersujące kłamstwa Prezesa PTKiPSM, profesora Roberta Jacha, na temat szczepień HPV”, zobacz przedstawiłem wypowiedź profesora Jacha na temat skuteczności szczepień HPV, której stwierdził, że w Australii i wielu innych krajach wyeliminowano problem raka szyjki macicy lub radykalnie zmniejszono zachorowalność”. zobacz W mojej ocenie udzielona przez profesora wypowiedź budzi poważne wątpliwości, bowiem nie ma żadnego odzwierciedlenia w oficjalnych danych statystycznych, publikacjach naukowych i wypowiedziach medialnych wielu naukowców i z tego względu – w świetle aktualnej wiedzy medycznej – można uznać ją za wypowiedź nieprawdziwą. Wystosowałem dwa listy /w tym jeden otwarty/ z prośbą o podanie źródeł przedstawianych przez niego informacji.

Niestety, moje próby podjęcia dyskursu w przedmiocie podniesionych przeze mnie wątpliwości i poważnych obaw co do możliwych negatywnych następstw wypowiedzianych przez profesora Jacha twierdzeń nie odniosły żadnego skutku. Do dnia dzisiejszego Pan profesor nie podjął żadnej próby wyjaśnienia zgłoszonych przeze mnie wątpliwości, kategorycznie podważających prawdziwość jego wypowiedzi na temat szczepień HPV. Zamiast tego otrzymałem pismo od adwokata reprezentującego profesora Jacha, w którym wzywa mnie do usunięcia opublikowanego artykułu, zamieszczenia przeprosin i wpłaty 3000 złotych na konto Hospicjum im. ks. Tischnera.

Przedstawiam Państwu fragment mojej odpowiedzi na to wezwanie, którą przesłałem pełnomocnikowi profesora Jacha:

„Po raz kolejny, zarówno w geście dobrej woli, a przede wszystkim, jako przejaw uczciwości wobec opinii publicznej, a tym samym pacjenta wzywam Pana Jacha do przedstawienia oficjalnych danych statystycznych potwierdzających, że zarówno w Australii, jak również w wielu innych krajach rak szyjki macicy został wyeliminowany, a w wielu innych radykalnie zmniejszono na niego zachorowalność dzięki sczepieniom anty HPV. Proszę aby wymienił te wszystkie kraje i przedstawił dowody, których oczekuję. Bowiem tylko takie dane mogą jednoznacznie potwierdzić teorię o redukcji, bądź wyeliminowaniu raka w populacji danego kraju. Oczywiście, jeżeli profesor Jach dysponuje jakimiś innymi, niepodważalnymi i jednoznacznymi dowodami naukowymi na poparcie swoich tez, to również jestem gotów się z nimi zapoznać i jeżeli będą rzeczywiście niepodważalne, to także je zaakceptować. Wzywam go również do przedstawienia jednoznacznych i niepodważalnych dowodów, że w populacji australijskich kobiet liczba zmian przedrakowych szyjki macicy spadła do poziomu 2-3%, tak jak to przedstawił we wspomnianym wywiadzie. Jeżeli takie dane zostaną przedstawione, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z mojej strony padło publiczne przepraszam w stronę profesora Jacha i wspomniana publikacja na stronie mojego gabinetu została sprostowana lub nawet usunięta. Mało tego, jeżeli takie, niepodważalne dowody zostaną przedstawione, to jestem gotów wpłacić na koto Hospicjum im. ks. Tischnera podwójną kwotę niż ta, jakiej domaga się lekarz Jach w tym wezwaniu”.

Jak Państwo widzicie publicznie deklaruję, że przeproszę, że usunę, że zapłacę nawet podwójną kwotę niż ta, której się domaga profesor Jach, jeżeli przedstawi źródła wypowiedzianych publicznie twierdzeń. I po raz trzeci mając możliwość zakończenia sprawy nawet więcej, niż zgodnie ze swoim życzeniem, ten człowiek tego nie robi. Czy może ktokolwiek mieć wątpliwości, dlaczego?

Cóż, jeżeli w ten sposób profesor Jach chce budować swój autorytet, przekonać społeczeństwo o swojej uczciwości i prawdomówności, a przede wszystkim o niebywałej wręcz skuteczności szczepień HPV w zapobieganiu rakowi szyjki macicy, to gratuluję jemu samemu oraz tym, którzy w to uwierzą. 

Zapytamy zatem Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników, w którym Pan profesor Jach jest wiceprezesem oraz Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, w którym Pan profesor Jach jest członkiem zarządu oraz Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy , czy stanowisko Pana profesora Jacha przedstawione w Dzienniku Bałtyckim jest także oficjalnym stanowiskiem tych Stowarzyszeń.

List otwarty do zarządu PTGO w sprawie szokujących wypowiedzi medialnych profesora Roberta Jacha   – do dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzi PTGO
List otwarty do zarządu PTGiP w sprawie bulwersujących wypowiedzi medialnych profesora Roberta Jacha  – odpowiedź PTGiP na list otwarty w sprawie bulwersujących wypowiedzi medialnych profesora Roberta Jacha 
List otwarty do zarządu PTKiPSM w sprawie kontrowersyjnych wypowiedzi profesora Roberta Jacha  – do dzisiaj nie ma żadnej odpowiedzi PTKiPSM

Ciekawi Państwa co było dalej ? To przeczytajcie – List otwarty grupy kobiet do profesora Roberta Jacha, w sprawie jego kontrowersyjnych wypowiedzi medialnych

 

Kraków 7 marca 2022                                        Jacek Grzegorz Madej