Bulwersujące kłamstwa Prezesa PTKiPSM, profesora Roberta Jacha, na temat szczepień HPV

W dniu 6 listopada w Dzienniku Bałtyckim ukazał się wywiad z prezesem Polskiego Towarzystwa Kolposkopii I Patofizjologii Szyjki Macicy, profesorem Robertem Jachem, który bezceremonialnie oznajmił, że:

„[..] Nowotwory wynikające z zakażenia wirusem HPV (nie tylko rak szyjki macicy, ale także np. gardła, odbytu czy języka) stanowią około 10 proc. wszystkich nowotworów [..] Ryzyko zachorowania można jednak znacząco zmniejszyć dzięki profilaktyce już w wieku nastoletnim – dzięki szczepieniom. Dla dojrzałych kobiet skuteczną metodą pozostają badania cytologiczne. Dzięki takiej profilaktyce w wielu krajach wyeliminowano problem raka szyjki macicy lub radykalnie zmniejszono zachorowalność”.[..] W Australii spadła liczba zmian przedrakowych do poziomu 2-3%, kraj wyeliminował raka szyjki macicy.

https://dziennikbaltycki.pl/szczepienia-hpv-od-nowego-roku-bezplatne-zdrowotny-posag-dla-kazdej-nastolatki/ar/c1-15891285

Nie będę po raz setny pisał tego samego, jeżeli przeczytacie Państwo poprzednie felietony z cyklu „Medialne fake newsy”, to znajdziecie tam niepodważalne dowody, że Pan profesor nie mówi prawdy.  Nie mniej jednak dla leniwych:

Oto wypowiedź Pana profesora Andrzeja Nowakowskiego, który również bierze udział w spotkaniach zespołów przygotowujących ustawę o programie powszechnych szczepień HPV w Polsce, w wywiadzie udzielonym portalowi Puls medycyny w grudniu 2020 roku. Profesora, który notabene przy innej okazji sam bierze udział w budowaniu fałszywego wizerunku szczepień anty HPV. Oto ta wypowiedź:

„Należy bardzo mocno podkreślić, iż pierwsze efekty populacyjne szczepień obserwuje się dopiero po ok. 10 latach od ich wdrożenia. Należą do nich: niższa zachorowalność na stany przedrakowe szyjki macicy u młodych kobiet, niższa częstość zakażeń HPV i spadek zachorowalności na kłykciny kończyste. Osiągnięcie pełnego efektu populacyjnego wymaga ok. 30-50 lat – osoby zaszczepione w młodości, unikną zachorowania na nowotwory w wieku podeszłym, bo taka jest przecież epidemiologia tych chorób”.

https://pulsmedycyny.pl/prof-andrzej-nowakowski-szczepienia-przeciwko-hpv-powinny-byc-obowiazkowe-i-refundowane-1102732 

Ten sam profesor w publikacji „Co wiadomo o populacyjnych efektach szczepień przeciwko HPV” z listopada 2018 roku informował, cytuję:

„Według przeciwników refundacji szczepień przeciwko HPV aktualnie nie ma dowodów na to, że szczepienia zmniejszają zachorowalność na inwazyjnego raka szyjki macicy oraz na choroby związane z HPV na poziomie populacyjnym. Faktycznie, inwazyjny rak szyjki macicy nie był kluczowym punktem końcowym w żadnym badaniu klinicznym, bowiem byłyby one nieetyczne, a dodatkowo takie badania kliniczne musiałyby trwać kilka dekad, czyli tyle, ile mija od zakażenia HPV do rozwoju inwazyjnej postaci nowotworu”.

https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/186457,co-wiadomo-o-populacyjnych-efektach-szczepien-przeciwko-hpv

Proszę zapoznać się z publikacją Pani mgr Małgorzaty Ściubisz, redaktor „Medycyny Praktycznej – Szczepienia”, opracowanej w sierpniu 2020 roku, na podstawie: European Centre for Disease Prevention and Control: Guidance on HPV vaccination in EU countries: focus on boys, people living with HIV and 9.valent HPV vaccine introduction, 2020. Stockholm, ECDC, 2020.

https://www.mp.pl/szczepienia/artykuly/przegladowe/241652,szczepienia-przeciwko-hpv-w-krajach-unii-europejskiej

Jeżeli chodzi o skuteczność szczepionki HPV-9 u dziewcząt i kobiet, to jest to tylko zmniejszenie ryzyka przetrwałego zakażenia HPV oraz zmian przedrakowych o charakterze CIN, VIN, VAIN. Podobnie przypadku szczepionki 2- lub 4-walentnej. I nigdzie nie ma informacji o jakiejkolwiek skuteczności szczepionek w zapobieganiu rakowi szyjki macicy, czy też innym nowotworom. Natomiast, jeżeli chodzi o chłopców i mężczyzn, to możemy przeczytać w tej publikacji, że nie dysponujemy bezpośrednimi danymi potwierdzającymi skuteczność HPV-9 w zapobieganiu przetrwałemu zakażeniu HPV i związanym z nim chorobom u chłopców i mężczyzn, a w przypadku szczepionki 2- lub 4-walentnej dowody na ich skuteczność w zapobieganiu przetrwałemu zakażeniu HPV i związanym z nim chorobom u chłopców i mężczyzn są ograniczone.

Natomiast, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy w Australii, to zapraszam tutaj

To wszystko oczywiście w telegraficznym skrócie, ale dobitnie widać, że jak do tej pory szczepienia nie miały wpływu na ilość nowotworów i wszystkie, dotychczasowe przewidywania dotyczące skuteczności szczepień anty HPV okazały się skrajnie nietrafione. Temu nie da się przecież zaprzeczyć. Tak więc, jeżeli ktoś dzisiaj sugeruje, że rak szyjki macicy został już wyeliminowany w wielu krajach, a w wielu uległ znaczącej redukcji, to albo jest niespełna rozumu, albo mu za to dobrze płacą. Ja nie znam innego wytłumaczenia takich mistyfikacji.

A przecież Pan profesor Jach w 2018 roku w publikacji naukowej „10 lat szczepień przeciwko HPV, co wiemy?” także zdecydowanie podkreślał:

„Szczepionki przeciwko HPV mają przede wszystkim zapobiegać rozwojowi raka szyjki macicy i innych nowotworów narządów płciowych. Dlatego ich skuteczność może być mierzona wyłącznie w długiej perspektywie czasowej, w której odpowiednio duża kohorta zaszczepionych nastolatek osiągnie wiek największej zachorowalności na te nowotwory. Należy jednak zachować dużą ostrożność w ocenie wyników szczepień ze względu na możliwość błędnej interpretacji oraz możliwość błędnych danych”.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5137481/

Czy te, zaszczepione nastolatki osiągnęły już ten wiek ? Absolutnie nie, można powiedzieć, że są dopiero w połowie drogi i potrzeba na to jeszcze 15-25 lat. A więc profesor, który w publikacjach naukowych informuje, że skuteczność szczepień będzie można ocenić za ćwierć wieku, w wypowiedziach medialnych nie ma najmniejszego problemu z fabrykowaniem tak skandalicznych fake newsów, że tego raka już w wielu krajach nie ma. Z jednej strony przestrzega, że należy zachować dużą ostrożność w ocenie wyników szczepień ze względu na możliwość błędnej interpretacji oraz możliwość błędnych danych, a z drugiej strony bez zażenowania formułuje tak absurdalne teorie w mediach. Pytanie, dlaczego nie ma on problemu z oszukiwaniem polskiego społeczeństwa? Odpowiedź jest prosta, bo jest na to zapotrzebowanie medialne, bo nie ma już argumentów do przekonywania społeczeństwa o cudowności szczepień anty HPV, to fabrykuje się takie oto dowody. I co najistotniejsze, robi tak, bo wie, że pozostanie bezkarny. Nie jestem w stanie zrozumieć co może kierować tym człowiekiem, aczkolwiek motywy nasuwają mi się same.  Podkreślić należy, że Pan profesor Jach jest jednym z tych ekspertów, którego opinia była decydujące dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która składała wniosek o objęcie refundacją szczepionki Cervarix i zapewne tak będzie w najbliższej przyszłości w przypadku szczepionki Gardasil 9. Zachodzi proste pytanie; czy lekarz, który tak bezceremonialnie okłamuje polskie społeczeństwo, Panu Prezesowi tej Agencji, który w kwestii raka szyjki macicy jest takim samym laikiem, jak większość społeczeństwa przekazuje całą, obiektywną prawdę o szczepieniach anty HPV ?

Jest rzeczą bulwersującą, że nie ma pieniędzy na refundację leków bezsprzecznie ratujących życie dzieci chorujących na mukowiscydozę i inne, podobne schorzenia, ale na refundacje tak niepewnej i niesprawdzonej szczepionki, w dodatku o tak ograniczonym spektrum działania o wiele większe, publiczne pieniądze beztrosko są marnowane.

Ponad dwa tygodnie wysłałem prywatne zapytanie do Pana profesora, z prośbą o podanie źródeł tych rewelacji – oczywiście bez skutku. Dlatego też, dzisiaj wysyłam list otwarty z takimi samymi pytaniami. Czy Pan profesor Jach tym razem odpowie, czy udostępni opinii publicznej te źródła, na podstawie których formułuje tak odważne, by nie powiedzieć absurdalne tezy? Nic z tego, bo takich źródeł po prostu nie ma.

List otwarty do Prezesa PTKiPSM Roberta Jacha

Jak można było przypuszczać nie ma żadnej odpowiedzi, ale jest rozpaczliwa próba zmuszenia mnie do usunięcia tej publikacji ze strony Pana profesora Jacha – przeczytaj artykuł:

Zdumiewające? zachowanie profesora Roberta Jacha, czyli o skuteczności szczepień HPV ciąg dalszy 

Kraków 1 grudnia 2021                                                 Jacek Grzegorz Madej