Skuteczność szczepień HPV w zapobieganiu rakowi szyjki macicy oraz ich długookresowe bezpieczeństwo nie są potwierdzone !

Naiwni rodacy,

Nieustannie, głównie w mediach słyszymy z ust oficjalnej propagandy, jak to strasznie skuteczne i bezpieczne są te szczepionki przeciwko wirusom HPV. A co mówią wszyscy ci ludzie w momencie, w którym trzeba złożyć podpis pod oficjalnym dokumentem dotyczącym rzeczywistej skuteczności szczepień HPV i ich rzeczywistego bezpieczeństwa. Oto cytaty z aktualnych dokumentów przedstawionych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Wydział Oceny Technologii Medycznych:

– „odnalezione badania nie pozwalają (ze względu na krótki okres obserwacji od pojawienia się szczepionki) na ocenę długoterminowych (powyżej 15 lat) efektów prowadzenia szczepień, w tym w szczególności ich wpływu na redukcję zachorowalności na raka szyjki macicy. Brakuje również informacji dot. długookresowego bezpieczeństwa szczepień”.

– „brak jest długoterminowych danych dot. skuteczności i bezpieczeństwa szczepień przeciw HPV w populacji, które pozwoliłyby na ocenę wpływu szczepień przeciw HPV na zmniejszenie zachorowań i umieralności z powodu nowotworów wynikających z zakażenia wirusem”.

– „brak badań klinicznych oceniających skuteczność szczepionek przeciwko HPV w długim horyzoncie czasowym, umożliwiającym ocenę wpływu interwencji na częstość występowania raka szyjki macicy”.

 – „na podstawie dostępnych dotychczas danych nie ustalono dokładnie czasu utrzymywania się ochrony zapewnionej przez szczepionkę Cervarix”.

 – „nie ma pewności, że zaszczepione nastolatki w dorosłym życiu nadal będą chronione przed onkogennymi typami wirusa HPV zawartymi w szczepionce,”

 To wszystko, to jest oficjalne stanowisko Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawione w oparciu o dostępne, światowe piśmiennictwo naukowe oraz opinie krajowych ekspertów, między innymi z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej i Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patologii Szyjki Macicy. Jak Państwo sami widzicie, zupełnie co innego dla ciemnego ludu w mediach, a co innego jak trzeba poświadczyć prawdę w oficjalnych dokumentach:

Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w ramach programów polityki zdrowotnej – z roku 2019  zobacz

Rekomendacja nr 128/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Gardasil, szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 6, 11, 16, 18] we wskazaniu: zapobieganie wystąpienia u osób w wieku od 9 lat: zmian przednowotworowych narządów płciowych (szyjki macicy, sromu i pochwy), zmian przednowotworowych odbytu, raka szyjki macicy oraz raka odbytu, związanych przyczynowo z zakażeniem pewnymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV); brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych) związanych przyczynowo z zakażeniem określonymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego zobacz

Rekomendacja nr 54/2021 z dnia 18 maja 2021 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją leku Cervarix, szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] we wskazaniu: profilaktyka zmian przednowotworowych narządów płciowych i odbytu (szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu) oraz raka szyjki macicy i raka odbytu związanych przyczynowo z określonymi onkogennymi typami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) u osób od ukończenia 9. roku życia  zobacz

Rekomendacja nr 2/2019 z dnia 11 października 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów, dotyczących zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  zobacz

A więc, pędem do szczepienia, jak najszybciej zafundujcie sobie i swoim dzieciom to niesprawdzone i niepewne dobrodziejstwo. Na łzy przyjdzie czas później.

Kraków luty 2022               Jacek Grzegorz Madej