Rak szyjki macicy w odwrocie dzięki szczepieniom, czyli propaganda sukcesu, którego nigdy nie było

Od kilku lat na stronach portalu SZCZEPIENIA.INFO, portalu będącego tubą propagandową Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny /NIZP – PZH/ możemy przeczytać informację, jakoby we wszystkich krajach prowadzących powszechne szczepienia przeciw wirusom HPV liczba przypadków raków szyjki macicy zmalała o połowę. zobacz Jest to informacja skrajnie nieprawdziwa, kolejny przykład propagandy sukcesu szczepień anty HPV za wszelką cenę. Jest to tym bardziej bulwersujące, że tego typu działania prowadzi organ oficjalnej, państwowej instytucji zdrowotnej. Dwukrotnie próbowałem drogą prywatnej korespondencji mailowej skłonić redaktorów /poznajmy się/ tego portalu do usunięcia tej informacji i za każdym razem zostałem zlekceważony i pozostawiony bez odpowiedzi. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak tylko oficjalnie zwrócić się do autorów z prośbą o wyjaśnienie i zaprzestanie tego typu działań, lecz stawiam dolary przeciwko orzechom, że to nic nie da. Przecież żyjemy w Polsce, a jak można było wielokrotnie usłyszeć Polska, to chory kraj.

Oto pełna treść listu wysłanego do Pani dr. hab. Ewy Augustynowicz, redaktora portalu szczepienia.Info, organu NIZP – PZH:

Szanowna Pani Profesor,

Dwa dni temu wysłałem drogą mailową poniższy list skierowany do całego zespołu redakcyjnego portalu SZCZEPIENIA.INFO, bowiem informacja o autorze tekstu dotyczącego szczepionki przeciwko wirusom HPV na stronie tego portalu jest umieszczona w tak nietypowym miejscu, że po prostu tego nie zauważyłem. A ponieważ do dzisiaj nie otrzymałem potwierdzenia, że poprzednia wiadomość dotarła do Państwa, tym razem adresuję ten list do Pani, jako autora tej publikacji, której fragment kwestionuję.

Nazywam się Jacek Grzegorz Madej i zwracam się do Pani jako redaktora portalu SZCZEPIENIA.INFO oraz autora publikacji o szczepionce przeciwko rakowi szyjki macicy zamieszczonej na stronie internetowej tego portalu. Zwracam się jako ginekolog od 35 lat zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem  raka szyjka macicy i chcąc nie chcąc od 15 lat zgłębiający tajemnicę szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. Moje pytanie do Pani jest proste: dlaczego od kilku lat w pełni świadomie i celowo wprowadzacie Państwo opinie publiczną w błąd zamieszczając na wspomnianej stronie internetowej Waszego portalu nieprawdziwą informację, cytuję:

„we wszystkich krajach prowadzących szczepienia przeciw HPV liczba przypadków raków szyjki macicy zmalała o połowę.”

Wyjaśnię Pani teraz, dlaczego uważam, że prowadzicie Państwo celową i świadomą akcją dezinformacyjną polskiego społeczeństwa odnośnie skuteczności szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy. Otóż, rok temu dwukrotnie w odstępie kilku tygodni wysłałem do Państwa prywatne zapytanie drogą mailową o źródła naukowe tych rewelacji o 50% redukcji raka szyjki macicy w krajach prowadzących szczepienia przeciwko HPV. Otrzymałem potwierdzenie, że wiadomości te zostały odczytane.

Do dzisiaj nie otrzymałem żadnej odpowiedzi z Państwa strony, a nieprawdziwa informacja widnieje nadal w niezmienionej formie na wspomnianej stronie internetowej. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi, który poza świadectwem braku kultury, odbieram również jako przejaw arogancji w stosunku do mojej osoby jest również potwierdzeniem, że nie ma żadnych źródeł naukowych tych informacji, które Państwo propagujecie.  Niemniej jednak po raz kolejny w imieniu własnym i opinii publicznej, bowiem tym razem list ten jest listem otwartym i jego treść zamieszczona jest w internecie, proszę o udostępnienie oficjalnych danych statystycznych lub źródeł naukowych potwierdzających, że we wszystkich krajach prowadzących szczepienia przeciw HPV liczba przypadków raków szyjki macicy zmalała o połowę. Takich danych nie ma w materiałach źródłowych zamieszczonych pod Pani publikacją. Pani odpowiedź, jeżeli zechce jej Pani udzielić, będzie również udostępniona opinii publicznej.

Dla ułatwienia przypomnę Pani dane z Waszej strony internetowej na temat liczby krajów prowadzących szczepienia na świecie.

link – https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/?strona=10#gdzie-w-europie-prowadzone-sa-programy-szczepien-przeciw-hpv-dziewczat-i-chlopcow

A ponieważ, jako profesjonalista w temacie wiem, że nie ma takich źródeł, zatem podtrzymuję pytanie zadane na wstępie; jakim prawem wprowadzacie Państwo w błąd polskie społeczeństwo publikując tak drastycznie nieprawdziwe dane o skuteczności szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy?  Czy jest to jakaś odgórna dyrektywa, czy też Pani lub Państwa, jako zespołu redakcyjnego samodzielna inicjatywa? Wreszcie, czy macie Państwo indywidualnie lub jako organ Narodowego Instytutu zdrowia Publicznego pośrednio lub bezpośrednio jakiekolwiek związki finansowe z producentem szczepionek przeciwko wirusom HPV ?

Jednocześnie informuję, że list ten przesyłam również przez formularz kontaktowy na Waszej stronie oraz w tradycyjnej formie drogą pocztową. Brak odpowiedzi w przeciągu 30 dni od otrzymania tej wiadomości przez Państwa będę zmuszony traktować, jako odmowę udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Z poważaniem dr Jacek Grzegorz Madej

Szanowni Państwo,

Jest 22 lutego, a wiec grubo ponad miesiąc od momentu wysłania listu otwartego do zespołu redakcyjnego portalu Szczepienia,info i jego redaktora Pani Augustynowicz, nawiasem mówiąc docent Augustynowicz. I jak można było przewidzieć nic, żadnej odpowiedzi. Paniusia Augustynowicz na włościach i spółka  będą dalej kłamać i co im kto zrobi ? Ano zobaczymy jak daleko sięga ta gangrena.

Wystosowałem list do Pana Dyrektora NIZP-PZH, dr hab. med. Grzegorza Juszczyka – czekam na odpowiedź, czy się doczekam?

A oto list otwarty do Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej /NIL/ Pana Prof. dr hab. med. Andrzeja Matyi, prezesa instytucji, która jest zagorzałym propagatorem wszystkich szczepień oraz poprzez swoich członków i przedstawicieli prowadzi zajadłą walkę z „fake newsami” dotyczącymi szczepionek. Zobaczymy czy ze wszystkimi, bez wyjątku fake newsami.  Jak Państwo myślicie?

zobaczcie list otwarty do Prezesa NIL Pana Prof. dr hab. med. Andrzeja MatyiM

Kwiecień 2021

Szanowni Czytelnicy,

Jak było do przewidzenia Pan Prezes Matyja i cała NRL w żaden sposób nie zareagowali  na ten skandaliczny „fake news” redakcji portalu SZCZEPIENIA.INFO. Dopiero na skutek interwencji Dyrektora NIZP-PZH, Pana dr hab. med. Grzegorza Juszczyka ta nieprawdziwa informacja, że „we wszystkich krajach prowadzących powszechne szczepienia przeciw wirusom HPV liczba przypadków raków szyjki macicy zmalała o połowę” została usunięta ze strony portalu SZCZEPIENIA.INFO i dzisiaj ta strona wygląda tak:

https://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/hpv/?strona=3#gdzie-i-jak-czesto-zakazenia-hpvwystepuje-
na-swiecie

Brawo Panie dyrektorze, szczere wyrazy uznania.