CENTRUM

diagnostyczno-terapeutyczne

szyjki macicy, pochwy i sromu

Dr n.med.Jacek Grzegorz Madej

specjalista chorób kobiecych i położnictwa

Kraków ul. Twardowskiego 37 

Przyjęcia

Wtorek 13:00 - 18:00

Piątek 13:00 - 19:00

wizyty w innym terminie po uzgodnieniu

Rejestracja

Pon-Pt  14:00 - 19:00

Tel. 501 762 786

wizyty tylko po rejestracji telefonicznej
nie ma możliwości kontaktu przez SMS

Lekarze

Prof.zw.dr hab.n.med. Jan Madej  /tylko konsultacje/

Dyrektor i wicedyrektor Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Krakowie w latach 1973 - 1982, kierownik Kliniki Ginekologii a następnie Kliniki Ginekologii i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie w latach 1980-1997.

Założyciel i były honorowy  przewodniczący  Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, twórca polskiej szkoły kolposkopii.

Członek honorowy Niemieckiego Towarzystwa Położników i Ginekologów, członek honorowy Sekcji Patologii Szyjki Macicy i Kolposkopii Niemieckiego Towarzystwa Ginekologicznego, członek honorowy Suwalskiego Towarzystwa Ginekologicznego im. Prof.Stefana Soszki  i członek Europejskiego Towarzystwa Onkologii Ginekologicznej.

Autor pierwszego w języku polskim podręcznika  „Kolposkopia” wydanym w 1982 roku, autor rozdziału „Kolposkopia” w podręczniku „Ginekologia” pod red. Prof. Z. Słomki wydanym w 1997 roku, autor wielu prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie polskim i światowym.

Dr n. med. Jacek Grzegorz Madej

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie 1987 rok.

Specjalista z zakresu ginekologii i położnictwa.
I stopień specjalizacji 1990 rok, II stopień specjalizacji 1993 rok. Obrona pracy doktorskiej  "Kliniczne znaczenie ektopii doczesnowej w patologii wczesnej ciąży" w 2003 roku.

Od 1987 roku początkowo jako asystent a od 2004 do 2008 roku na stanowisku adiunkta obecnej Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii, Katedry Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

w 2008 roku na własną prośbę odszedł z Kliniki na znak protestu przeciwko niegodnym praktykom wprowadzanym przez Profesora Antoniego Bastę, następcę Profesora Jana Madeja na stanowisku Kierownika Kliniki i prezesa PTKiPSM.

Założyciel Centrum chorób szyjki macicy i sromu, w którym od 2007 roku wraz z Profesorem Janem Madejem pracuje do chwili obecnej.

Autor i współautor kilkudziesięciu prac naukowych opublikowanych w piśmiennictwie krajowym i europejskim z zakresu ginekologii onkologicznej ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia zmian przedrakowych i wczesnych postaci tego schorzenia w obrebie dolnego odcinka kobiecego narządu płciowego a zwłaszcza szyjki macicy.

Współautor rozdziału p.t. „Kolposkopia” w podręczniku dla lekarzy i studentów „Ginekologia” pod red. Prof. Z. Słomki wydanym w 1997 roku.

Współorganizator i kierownik naukowy kursów kolposkopowych organizowanych przez Klinikę Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum i Polskie Towarzystwo Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy.

 

strona główna