CENTRUM

diagnostyczno-terapeutyczne

szyjki macicy, pochwy i sromu

Dr n.med.Jacek Grzegorz Madej

specjalista chorób kobiecych i położnictwa

Kraków ul. Twardowskiego 37 

Przyjęcia

Wtorek 12:00 - 19:00

Piątek 12:00 - 19:00

wizyty w innym terminie po uzgodnieniu

Rejestracja

Pon - Pt  12:00 - 20:00

Tel. 501 762 786

wizyty tylko po rejestracji telefonicznej

Cennik

Badania:

pierwsza wizyta:

 • kolposkopia, porada  - 150 zł
 • kolposkopia, cytologia, porada  - 180
 • kolposkopia w ciąży, porada - 200 zł
 • kolposkopia w ciąży, cytologia, porada  - 230
 • USG TV, badanie ginekologiczne, porada  - 150 zł
 • kolposkopia, cytologia, USG TV, badanie ginekologiczne, porada - 250

kolejna wizyta w zależności od rodzaju badań:

 • porada,recepty  - 50 zł
 • badanie ginekologiczne - 50 zł
 • kolposkopia - 150 zł
 • kolposkopia w ciąży  - 200 zł
 • cytologia - 50 zł
 • cytologia + cytologia ze sromu - 100 zł
 • cytologia jednowarstwowa /LBC/ - 120 zł    
 • USG ginekologiczne - 100 zł

 Ponadto:

 • jednorazowa kolposkopowa konsultacja przypadku - 200
 • jednorazowa kolposkopowa konsultacja przypadku z cytologią - 250
 • Przygotowanie dokumentacji badania kolposkopowego na życzenie pacjentki /nie dotyczy pacjentek skierowanych przez lekarza prowadzącego/ - 50

Pozostałe badania:

 • test DNA HPV /14 typów wirusa z opcją genotypowania/ - 240 zł
 • test DNA HPV /37 typów wirusa z opcją genotypowania/ - 350 zł   
 • cytologia jednowarstwowa+test DNA HPV /37 typów wirusa z opcją genotypowania/ - 350
 • test mRNA HPV /transkrypty mRNA z genotypowaniem 5 typów wirusa: 16, 18, 31, 33, 45/ - 350
 • test mRNA HPV /typ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 - test jakościowy bez genotypowania/ - 350 zł
 • cytologia jednowarstwowa+test mRNA HPV /transkrypty mRNA z genotypowaniem 5 typów wirusa: 16, 18, 31, 33, 45/ - 350 zł  

      TESTY DNA HPV WYKONUJEMY TYLKO U STAŁYCH PACJENTEK

 • Urogin Test /Real Time PCR/
 • Chlamydia trachomatis - 200
 • Ureaplasma species - 180
 • Mycoplasma genitalium/hominis - 180 zł  
 • Сhlamydia trachomatis/Ureaplasma/ Mycoplasma g/h - 390 zł 
 • Ureaplasma species/Mycoplasma genitalium/hominis - 270
 • Neisseria gonorrhoeae - 180
 • Trichomonas vaginalis - 180
 • Gardnerella vaginalis/Lactobacillus species - 190 zł 
 • HSV I/II - 180
 • Candida albicans - 180
 • Urogin Pronatal Test /Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma species, HSV I/II/ - 440

Badania mikrobiologiczne wykonywane w CENTRUM BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I AUTOSZCZEPIONEK  w Krakowie - cennik

 • biocenoza pochwy - ocena mikroskopowa preparatu, określenie stopnia czystości
 • posiew w kierunku bakterii tlenowych – identyfikacja, antybiogram
 • posiew w kierunku bakterii beztlenowych (BV) – identyfikacja antybiogram
 • posiew w kierunku grzybów – identyfikacja antymykogram
 • posiew w kierunku Neisseria gonorrhoeae (GNC)
 • hodowla w kierunku Trichomonas vaginalis (TV)
 • Chlamydia trachomatis – wykrycie techniką PCR
 • Mycoplasma hominis i genitalium oraz Ureaplasma spp. – hodowla identyfikacja, lekowrażliwość
 • autoszczepionki

Zabiegi i operacje:

leczenie zmian szyjki macicy pochwy i sromu:
 • krioterapia - 500
 • fotokoagulacja - 500-700 zł 
 • chirurgiczne usuwanie kłykcin szyjki macicy, pochwy,  sromu i odbytu - 550-850 zł
 • chirurgiczne usuwanie kłykcin szyjki macicy, pochwy,  sromu i odbytu w znieczuleniu ogólnym - 900 zł

Weryfikacja histologiczna:

 • wycinki z szyjki macicy, pochwy, sromu - 450 
 • wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy - 450 
 • wycinki z szyjki macicy + wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy - 550 
 • usunięcie polipa szyjki macicy - 450 zł 
 • usunięcie polipa szyjki macicy + wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy - 550 zł  
 • wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy i jamy macicy  w znieczuleniu ogólnym - 1200
 • konizacja szyjki macicy - 2500
 • operacje plastyczne szyjki macicy,pochwy i krocza oraz pozostałe - cena w zależności od rodzaju operacji
Inne zabiegi:
 • założenie wkładki wewnątrzmacicznej Cooper T, Nova T i inne /cena z wkładką/ - 400
 • założenie wkładki wewnątrzmacicznej  Mirena, Jaydesse /cena z wkładką/ - 1000
 • założenie wkładki wewnątrzmacicznej Levosert  /cena z wkładką/ - 800
 • usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej - 100

Dodatkowo

 • wizyty na życzenie - możliwość indywidualnego ustalenia terminu wizyty wg. życzenia pacjentki - koszt takiej wizyty 400zł 
 • konsultacje e-mail - możliwość analizy przypadku i udzielanie konsultacji na podstawie przesłanych danych i wyników badań - 200 zł

                             zamawianie konsultacji e-mail

 Cennik obowiązuje do dnia 31.06.2017.

strona główna